MR Electronics AB

Skräddarsydda lösningar för alla problem.


Vi tar oss an de flesta projekt där styrning av elektronik är ett måste.

Specialanpassade lösningar och prototypning är vår expertis.

Vi utvecklar styrenheter för både fristående funktioner och för integrering i befintliga miljöer.


  • Allt från industriella system och hela fordon, ner till enstaka detaljer.
  • Insamling av data för skärmvisning eller styrning av visarinstrument.
  • Simulering av enheter som saknas i nätverk (tex vid motordonationer).
  • Sammankoppling/routing av system som kommunicerar med olika protokoll eller över olika gränssnitt.

Tidigare sammarbeten

Caresto bygger bilar ifrån grunden efter kundernas högt ställda krav. MR Electronics konstruerade ett komplett styrsystem för eldrift i vår Volvo P1800 GTE.
Utan hjälpen vi fått hade projektet aldrig blivit klart i tid och med den kvalitet vi kräver.

Leif Tufvesson

- Caresto

Autotec.no är ett företag som utvecklar och bygger undervisningsplattformar för elbilundervisning. I vår verksamhet behöver vi ofta skräddarsydda speciallösningar där avancerad elektronik ska samfungera. För att möta dessa behov har vi fått mycket bra hjälp av MR Electronics.

Caspar Hille

- Autotec.no

Kontaktuppgifter