MR Electronics AB

Referenser

Volkswagen Typ 1 Electric

All konstruktion utfördes, både mekanisk och elektrisk. CAD-design och fräsning av adapterplatta och säkringshållare, kabeldragning och logisk funktion, konstruktion och programmering av VCU och förardisplayer, montage av batterier och kontaktorer.
Invertern styrs av vår egen VCU, som läser redundanta TPS-sensorer (Throttle Position Sensor), samt kontrollerar DC/DC-aggregatet. Säkerhetsfunktioner och blockeringar hanteras av reläskydd.
Konstruktionen möter de säkerhetskrav som ställs på elfordon.
Bilen är besiktigad och godkänd för gatbruk.


Läs mer om bubblan på Bilsports hemsida här och här.


Caresto Volvo P1800 GTE

Konstruktion av VCU för kontroll av fordonets funktioner.
Färdigställande av CAN-nätverken, interlockkretsar och logik för väckning/standby.

VCUn kommunicerar, via tre CAN-interface, med två invertrar och motorer, dashboard, växelväljare, BMS, DC/DC-aggregat och HV-laddare. Systemet läser och utvärderar blanda annat redundanta pedalgivare och kontrollerar aktivt momentfördelningen mellan fram och bakaxel (upp till 80% omfördelning) vid slip. Grundinställningen för AWDn är ställbar (tex 60/40).

Mjukvaran hanterar alla motorskydd och säkerhetskretsar.

Bilen möter de säkerhetskrav som ställs på ett modernt elfordon, den är besiktigad och godkänd för gatbruk.


Läs mer om Caresto.


Utbildningssystem för fordonsteknisk linje

På uppdrag av Autotec.no har en VCU-enhet med dashboard utvecklats för kontroll av den utbildningsplattform de tagit fram. Dashboarden i förarmiljön har flera skärmbilder för djupare information om fordonet.
I uppdraget har också diverse utbildningssystem utvecklats, bla för konfiguration och demonstration av isolationsövervaktning, diagnos av kommunikation mellan elbil och laddbox, demonstration av hur CAN-kommunikation kan fungera.

Samtliga applikationer har informativa touch-skärmar för interaktion med studenterna.


Läs mer om Autotec.no